Tin công ty

Khánh thành Nhà máy nước Vida & La Sante

Nước một trong 4 yếu tố (đất, không khí, lửa) cấu thành nên vũ trụ của chúng ta. Hiện diện khắp nơi trên trái đất, mỗi phút mỗi giây chúng ta đều cần đến nước. Nước là cội nguồn của…

Tổng Công ty ĐTXD & TM Anh Phát ủng hộ bão lụt

Bão số 10 không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa, nhưng nhiều huyện ven biển như Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh này bị ảnh hưởng bởi sóng to, gió…